Thursday, January 7, 2010

Anak a bapak baka


Anak a ini juga hasil dari bapak baka...ibu yang saya gunakan adalah dari ibu baka terpilih..ini juga adalah anak yang terhasil dari pencatuman darah bapak baka dan juga anak betinanya...proses permulaan yang saya buat agak memuaskan, kerana ini merupakan keturunan generasi ke 2 yang saya buat..

No comments:

Post a Comment